Chyť mě :)
Stromy v květu a člověk láskou
se nebesům nejvíce líbí.
ASIJSKÉ PŘÍSLOVÍ
POHODA, KLID A RADOST
„Je pravda, že komu chybí sebeovládání, ten nesnadno dosahuje
jógu. Dosahuje však sebeovládání, když usiluje správnými způsoby.“
Bhagavadgíta, kap. V, verš 36

Kurz uvnitřnění člověka

24. listopadu 2012
Téma: Rádžajóga - Jama, Nijama

"Kontrola mysli je obtížná, ale proveditelná. Lidská povaha bývá velmi svéhlavá, násilná, nepředvídatelná a umíněná. Máme sklon přivírat oči nad naší povahou a nechat zatvrdnout naše srdce vůči Světlu. Je třeba přísné duchovní sebekázně." praví Bhagavadgíta. 

Radžajóga je vědou a uměním koncentrace mysli. Jama - zákazy a nijama - příkazy jsou 1. a 2. stupněm této 8 dílné jógy. Jama a nijama se týkají postavení člověka vůči vnějšímu světu, jeho samotného a zabývají se etikou a mravností v nejširším slova smyslu. 

V semináři si podrobně rozebereme tyto etické a mravní principy a vysvětlíme si jak dodržovat tyto požadavky, které jsou základem každého člověka, který jde cestou jógy. Také bude dán prostor na vzájemné předávání zkušeností, meditaci a zpívání manter. 

Místo konání: Studio Bhava, Česká akademie jógy, o.s., Hládkov 6, Praha 6 – Střešovice.

Čas: 09.30 – 17.00 hodin 

Termín: 24. listopadu 2012 

Cena: 800 Kč (platí pro toho, kdo ještě nezaplatil zálohu za celý kurz) 

S sebou: podložky a pohodlný oděv na cvičení, psací potřeby, na místě jsou deky na přikrytí, molitany a polštářky na sezení.

Program:
  9:30 – 13:00 recitace manter, Rádžajóga, dharma, jama, nijama 
13:00 – 14:30 oběd
14:30 – 17:00 vzájemné předávání zkušeností, meditace,  zpívání manter
                     
Poznámka: oběd bude zamluven u Malého Buddhy, kdo máte zájem, přihlaste se co nejdříve e-mailem. 

Přihlášky zasílejte na e-mail: olgakralikova@joga-terapie.cz., v případě dotazů volejte na tel. +420 737 840 647. 

lektorka: Olga Králíková