Chyť mě :)
Stromy v květu a člověk láskou
se nebesům nejvíce líbí.
ASIJSKÉ PŘÍSLOVÍ
POHODA, KLID A RADOST

EFT - Technika Emoční Svobody Emotional Freeddom Techniques

Mně osobně přineslo EFT úlevu od častých bolestí hlavy, zbavilo mě mnoho let se objevující a velmi zatěžující migrény. EFT totiž pracuje s našimi starými emočními bariérami.

V každé sekundě našeho života máme nějaké pocity, něco cítíme a mysl na to nějak reaguje - na něco při tom myslí. Protože sekund je v našem životě nekonečné množství, nemůžeme si na všechny pocity a reakce naší mysli hned vzpomenout. Naše paměť nás tak blokuje i ochraňuje, ale v našem energetickém systému tyto vzpomínky zůstávají. Odborníci vědí, že nosíme-li v sobě různé negativní pocity a stavy, např. zlost, strach, odpor, různé úzkosti a traumata, objeví se to po určité době na našem fyzickém těle v podobě nějaké bolesti či nemoci.

Proč se však nemůžeme zbavit těchto nepříjemných pocitů, traumatických vzpomínek, úzkostí a zdravotních problémů? Proč opakujeme stále stejné chyby? Bojíme se toho, čeho se druzí nebojí? Máme problémy ve vztazích, fyzické bolesti, nebo pocit nespokojenosti, prázdnoty, pocit, že by náš život mohl být radostnější a šťastnější? Protože naše emoce jsou zablokovány dřívější, dosud nezpracovanou traumatickou událostí a neustále tak ovlivňují kvalitu našeho života. Často jsme ovlivňováni negativními událostmi z minulosti a zůstáváme tak doslova zaseknuti ve starých životních postojích – našich automatických vzorcích.

Techniku emoční svobody vytvořil psychoterapeut Gary Craig. Je to jakási emocionální forma akupunktury. Je bezbolestná, rychlá a provádí se bez jehel, pouze jemným poklepáváním prstů, tj. stimulací určitých bodů na našich vnitřních meridiánových drahách. Při poklepu na tyto body se emoce začnou uvolňovat, aniž bychom do dávného traumatického zážitku nutně museli vstupovat, prožívat ho, mluvit o něm. Uvolnění těchto emocí poklepem pak přináší i odstranění fyzického symptomu.

EFT nabízí, stejně jako mě i ostatním, cestu k pozitivní změně v životě, k návratu zdraví, k osvobození se od starých zažitých vzorců, k návratu sebedůvěry a celkově více spokojenosti a radosti v životě.