Chyť mě :)
Stromy v květu a člověk láskou
se nebesům nejvíce líbí.
ASIJSKÉ PŘÍSLOVÍ
POHODA, KLID A RADOST

Jógová terapie

Jógová terapie je stará tisíce let. Uvolňuje zablokované energie v těle a umožňuje je transformovat. Zabývá se člověkem jako celkem - tzn fyzickým hrubohmotným tělem a ostatními dalšími jemněhmotnými úrovněmi - energetickou, mentální, emocionální, duševní a duchovní.

Všechno, co jsme kdy prožili a jak jsme se přitom cítili (např. měli jsme strach, cítili jsme vinu, hněv, svoji neschopnost atd.), máme stále při sobě v našem biopoli (jiný název je aurické pole, nebo Merkaba). Na základě našich zkušeností z minula, jsme naprogramováni, jak se máme v určité situaci cítit, myslet, chovat a jednat. A tak se tak děje v přítomnosti, aniž si to uvědomujeme. Máme např. strach z výšek a nevíme proč. A protože tyto naše pocity, emoce, myšlenky jsou určité vibrace, energie v našem biopoli, je možné je změnit.

Pokud máme odvahu podívat se sami na sebe, nebát se co "hrozného" v sobě skrýváme a máme ZÁMĚR se změnit, stane se tak.

Pomocí vedeného rozhovoru si člověk uvědomí v čem je problém, jaké má při tom emoce, co potřebuje změnit a zda to opravdu změnit chce. Jógová terapie pracuje s mnohými nástroji, které jsou vždy vybrány podle potřeb daného člověka.

Práce s dechem

Důležité je se naučit správně dýchat - klidně, pomalu, hluboce, rytmicky a plně. Dech je tak mocný nástroj, že během několika okamžiků můžeme pomocí dechu rozpustit stres v našem těle. Klidný, pomalý a hluboký dech má tu velikou moc, že zklidňuje a uvolňuje naše tělo, harmonizuje ho a léčí. Zároveň uklidňuje a očisťuje naší mysl. Dech je náš nejbližší přítel - je stále s námi.

Meditace, vizualizace

přináší zklidnění a uvolnění celého těla, utišení mysli. Díky tomu může začít proces samoléčení těla. Použití různých druhů meditací a vizualizací, jako je práce se světlem, léčení s různým spektrem světla, meditace na odpuštění, meditace na vnitřní dítě, meditace s dechem, meditace s OM, meditace na sebeúctu a další.

Meditace na Já - obracíme pozornost k sobě dovnitř, do hlubokého ticha, klidu a míru. Můžeme pocítit co skutečně jsme - radost, láska, nekonečný prostor ..... můžeme Být, Tady a Teď.

Tibetské mísy

vibrují a znějí ÓM, harmonizují a léčí člověka na všech úrovních. Již v dávných dobách byly k tomu využívány, stejně tak k meditaci. Vibrace tibetských zpívajících mís se dotkne každé buňky (každá naše buňka zní ÓM) a každého orgánu našeho těla, který začne souznít s jejími vibracemi. Synchronizují se i mozkové vlny a hemisféry a navozují pocit zklidnění a uvolnění. Celé tělo se vylaďuje, zesiluje svoji energii a opět nalézá svou původní, přirozenou frekvenci.

Cvičení jógy

Podle potřeby budou vybrána vhodná cvičení z jógy, či očistné techniky. Záleží vždy na daném problému, či onemocnění.

Pozornost, bdělost

Většinou je naše pozornost někde mimo nás, ve světě. Přemýšlíme o všem možném, nevnímáme své tělo, nevíme jaké máme pocity, nevnímáme sami sebe. Je důležité naučit se obracet pozornost k tělu, ke svým pocitům a dechu. Pozorovat se jak myslím, vědět co právě dělám. Vědomě se pohybovat, čistit si zuby, jíst, oblékat se, pracovat atd. Pozornost budeme stahovat i k sobě dovnitř a můžeme tak poznat hluboké ticho a klid uvnitř sebe. Dotknout se své podstaty, toho co skutečně jsme.

Afirmace a práce s buněčnou strukturou

V této nové době je velmi vhodná práce s afirmacemi, které se samy "objeví" při naší společné práci. Naučíme se pracovat s buněčnou strukturou, protože každá naše buňka je částečně dimenzionální. Jsou tam uloženy všechny naše záznamy a programy, i z té nejhlubší a nejvzdálenější minulosti.

Strava

Podle potřeby bude doporučena vhodná strava, která pomůže zbavovat tělo toxinů a nastartuje proces ozdravování těla.