Chyť mě :)
Stromy v květu a člověk láskou
se nebesům nejvíce líbí.
ASIJSKÉ PŘÍSLOVÍ
POHODA, KLID A RADOST

Meditace

Meditace je tajemný výlet do neznáma, je to největší dobrodružství, jaká může lidská mysl podniknout.
Osho
 

Většina z nás byla vychovávána tak, že k dosažení úspěšného a spokojeného života se musíme neustále o něco snažit, usilovat a bojovat. Problém tohoto přístupu je v tom, že čím více usilujeme a snažíme se, tím jsme stále ve větším a větším napětí a pak už nejsme schopni se uvolněně chovat a jednat. Většina lidí hledá uvolnění ve vnějším světě, které není stále. Meditace nabízí jinou možnost, trvalejší - uvolnění cestou dovnitř. 

Bdělost a pozornost

Meditace přináší zklidnění mysli a tím i uvolnění, uklidnění a ozdravení celého těla. Můžeme začít tak, že začneme svoji mysl pozorovat a neztotožňovat se s každou myšlenkou, která přijde. To znamená, že se s myšlenkou nespojíme, nekrmíme jí, nedáme ji energii, aby se rozvíjela dále, aby mohutněla a košatila se, Jen myšlenky pozorujeme, necháváme je přijít a zase odejít. Necháme je jen plynout, jakoby kolem nás. Jako mraky na obloze, které plují odněkud někam. Nesnažíme se násilně nemít myšlenky, to příliš nejde. Když toto praktikujeme, začínáme být bdělejší, pozornější. Stáváme se klidnější, vyrovnanější, radostnější a spokojenější. Více si vážíme sami sebe a tím i druhých. A co je důležité, začíná se otevírat naše srdce láskou. Láskou, která je bez podmínek a bez hranic. Láskou, která je naše podstata a která spojuje všechny bytosti na této planetě s celým vesmírem. 

Meditace - vizualizace

Meditovat můžeme různým způsobem - používat meditace vizualizace, jako je práce se světlem, léčení s různým spektrem světla, meditace pohybem, meditace na odpuštění, meditace na vnitřní dítě, meditace s dechem, meditace s OM, meditace na sebeúctu a další. I tyto praxe přinášejí zklidnění a uvolnění celého těla, utišení mysli. Díky tomu může začít proces samoléčení těla.

Meditace na Já

když obrátíme svou pozornost do středu své hrudi, dovnitř sebe, do hloubky svého srdce, snažíme se tam zůstat a nevšímat si myšlenek, které na nás dotírají, pak můžeme zažít stav, kdy jenom tak prostě a hluboce jsme. Je to stav, kdy pociťujeme hluboko uvnitř sebe ticho a prostor, který nemá hranice, ani žádná jiná omezení. Prostor, který je zároveň radostí, klidem a mírem, který je stále uvnitř nás. . A v tomto stavu, kdy jsme, můžeme chodit, jíst, pracovat. Je to v podstatě umění bdělého vnímání. Vnímání hlubokého ticha, klidu uvnitř sebe a přitom vnímání všeho, co se děje uvnitř nás samých a kolem nás. Můžeme to nazvat božstvím, čirým vědomím, bezpodmínečnou láskou, pravdou, absolutnem, ... Nezaleží na slovech, záleží na prožitku. Toto uvědomění je začátek našeho opravdového poznání, kdo opravdu jsme. Poznání našeho pravého bytí, které se každičkým dalším opakovaným ponořením do sebe zesiluje a utvrzuje. 

My jsme láska, ticho, klid a mír. My jsme čiré vědomí, blaženost a absolutno, o kterém jsem kdysi četla v knihách a nechápala, co to znamená. Myslí to nelze pochopit, lze to jen procítit.... a být, Tady a teď.