Chyť mě :)
Stromy v květu a člověk láskou
se nebesům nejvíce líbí.
ASIJSKÉ PŘÍSLOVÍ
POHODA, KLID A RADOST

Co je to jóga

Jóga je cesta,
která vede k objevování vnitřní podstaty člověka a dává odpověď na jeho otázku „Kdo jsem a proč tady jsem“?

Sanskrtský výraz jóga se většinou překládá jako “spojení, sjednocení, ukáznění“.

Jóga pochází z Indie a je jedním z nejstarších systémů, který působí celistvě na člověka tím, že sjednocuje tělo, mysl, duši a vědomí. Vede ho přirozeně k rovnováze a harmonii se sebou samým, s prostředím ve kterém žije, a se světem hmotným i nehmotným. Podle filozofie jogínů se člověk dopouští chyb a omylů z důvodu nevědomosti, o které neví a pro kterou trpí. Cílem jógy je vymanit člověka z této nevědomosti a nalézt pochopení a uvědomění si své skutečné vnitřní - Božské postaty, která je radostí, štěstím a klidem.

Integrální jóga

vychází z nejstaršího systému jógy rádžajógy neboli královské jógy, kterou údajně pojmenoval mudrc jménem Pataňdžali. Shrnul poznatky o józe, do té doby ústně předávaných od mistra k žákovi, a vytvořil spis aforismů o józe (Jógasútra). Ve svém díle vyzdvihl osm částí - cest jógy, do kterých systematicky zařadil jógové techniky a metody, které umožňují ztišit mysl a tak postupně získat spojení se skutečným bytím. Integrální jóga zpřístupňuje prastaré vědění dnešnímu modernímu člověku. Rozvíjí pružnost těla, tiší smysly a zklidňuje mysl. Pomáhá porozumět sobě samému, ostatním lidem a smyslu života. Vede člověka do svého nitra, ke svému středu, k uvědomění a porozumění toho, co je jeho základní podstatou, ať už to nazveme Pravda, Bůh, Bytí, či Átman.

Integrální jóga rozvíjí schopnosti naučit se lépe zvládat každodenní starosti a problémy a vědomě žít v přítomném okamžiku tady a teď, v radosti, klidu a míru.

Metody jógy

které vedou k jedinému cíli, sjednocení bytostného Já - átman s kosmickým Já jsem – brahman. Tyto jednotlivé metody se vzájemně doplňují a prolínají.

Podle Pataňdžaliho osm cest jógy