Chyť mě :)
Stromy v květu a člověk láskou
se nebesům nejvíce líbí.
ASIJSKÉ PŘÍSLOVÍ
POHODA, KLID A RADOST

OM CHANTING PRO PRAVDU A LÁSKU V ČESKU

13. května 2017 v 15.00 hodin
Náměstí Bořislvka 2029/4 Praha 6
108 PRO ČESKO

V sobotu 13. května 2017 od 15 hodin se uskuteční v České republice poprvé akce s názvem  108 PRO ČESKO. Koná se pod záštitou Bhakti Margy ČR. Hlubokým záměrem akce 108 pro Česko je podpořit mocnou technikou OM Chantingu PRAVDU A LÁSKU ve vědomí obyvatel České republiky. Propojme se v srdcích, společně v jednotě jako jedna rodina a podpořme vizi o životě v Pravdě a Lásce v naší zemi. Tento láskyplný záměr je podepřen požehnáním Mistrů, jímž je technika OM Chantingu prostoupena. 

Věříme, že dosáhneme počtu 324 (tj.3x 108) účastníků :o)  Je to velmi jednoduché. Abychom dosáhli viditelných změn je nutná spolupráce většího počtu lidí, kteří se sejdou ke společné akci ve stejný okamžik a se stejným záměrem. Vliv společné aktivity lidí, kteří se ze srdce a z hloubi duše naladí na jednotný záměr, má nesmírný vliv. Společně vytvořená energie je mnohem silnější. 

Na základě vědeckých studií se prokázal měřitelný účinek meditující skupiny na celou populaci, tvoří-li počet lidí ve skupině odmocninu 1% z počtu lidí celé populace. Dle tohoto vzorce vycházejí mnohem menší čísla, než bychom očekávali! Česká republika má přibližně 10,5 mil. obyvatel. Odmocnina jednoho procenta počtu obyvatelstva ČR je 324.Minimální počet lidí ve skupině naladěné na společný záměr, potřebný pro manifestaci změn v rámci České republiky, je tedy pouhých 324 lidí! Toto číslo v sobě také nese vibraci čísla 108, a to hned třikrát (3x108=324). Číslo 108 je považováno za posvátné číslo v mnoha odlišných kulturách a tradicích, je významné v numerologii i duchovních naukách                           

   

108 PRO ČESKO

OM CHANTING PRO PRAVDU A LÁSKU V ČESKU

Společný záměr - Modlitba za Česko

 

V souladu s BOŽÍ VŮLÍ pro nejvyšší dobro všeho a všech prosíme,

aby tento OM Chanting přispěl k pozvednutí obyvatel České země v Pravdě a Lásce.

Ať nám síla Pravdy a Lásky dá víru a moudrost a učiní nás skutečně šťastnými.

Ať nám síla Pravdy a Lásky pomůže překonat staré modely chování, pradávné utrpení a bolest.

Uzavíráme minulost plnou strachu, ponížení, bídy, zneužívání, mučení, strádání, smutku...

Vše je odevzdané a my, poučeni minulostí jsme si s vděčností vzali to, co opravdu potřebujeme, 

abychom vyrostli ke svobodě, radosti, tvořivosti.

Ať si skrze Pravdu a Lásku uvědomíme svou skutečnou hodnotu, krásu,

Ať nalezneme zdravou sebeúctu a sebevědomí ve vztahu k sobě i ve vztazích ostatních.

Ať v srdcích vzkvétá láska k nám samým, k bližním i k této posvátné zemi, srdci Evropy.

V kruhu našich srdcí se modlíme za požehnání duchovní i materiální hojnost České republiky,

za bezpečí a Boží ochranu, pro nás všechny, rozkvět našich duší a našeho poslání zde na Zemi.

OM

 

Těším se na Vás  :o)

Olga

Více informací o této akci se dozvíte v přiloženém pdf souboru.

heartheartheart  a jak to dopadlo:

 K akci 108 PRO ČESKO se připojilo 43 organizátorů OM Chantingu, kteří uspořádali kruhy OM Chantingu napříč celou ČR, s celkovým počtem 511  smileyúčastníků! V tomto počtu jsme se propojili v srdcích, společně v jednotě jako jedna rodina a podpořili vizi o životě v Pravdě a Lásce v naší zemi. 

Počet účastníků celé akce ukazuje, že stále narůstá počet lidí, kteří si uvědomují sílu lásky, jednoty, sounáležitosti, spolupráce a propojení. 108 pro Česko je akce ojedinělá ve svém zaměření i významu. Díky této akci se lidé žijící v České republice mohli aktivně zapojit do společné snahy posunout vědomí sebe sama, vědomí celého národa a podpořit kvalitu života v naší zemi. Rádi bychom poděkovali všem organizátorům OM Chantingu, kteří se k této ojedinělé akci připojili, a také všem, kteří tuto akci podpořili svojí osobní účastí a tak se nezištně zapojili do společné modlitby za láskyplné Česko.

Více informací, fotografií a sdílení účastníků naleznete na bloguwww.bhaktimarga.cz