Chyť mě :)
Stromy v květu a člověk láskou
se nebesům nejvíce líbí.
ASIJSKÉ PŘÍSLOVÍ
POHODA, KLID A RADOST
Člověk, který je sjednocen s Božstvím a zná pravdu, je
přesvědčen, že „já vůbec nic nedělám“, i když vidí, slyší,
dotýká se, čichá, chutná, chodí, spí a dýchá.
Bhagavadgíta, kap. V, verš 8

Kurz uvnitřnění člověka

18. května 2013
Téma: Energie tohoto období roku 2013 tři základní touhy člověka - pozorovatel

Toto období je pro mnohé z vás těžké, je to období změn a tlaku zevnitř i zvenku. Jak je možné, že se tolik člověk bojí změny? Život je vždy o znovunalézání rovnováhy. Stále se posouvá a mění. Neexistuje žádný požadavek, aby člověk dosáhl ustálené úrovně a zůstal tam. Kolem nás nic nezůstává stejné, všimli jste si toho? Počasí se rychle mění, stromy rozkvétají a za několik dní květy opadají.

Příroda vládne krajině, protože se stále posouvá a mění. Nebojí se. Stále znovu nalézá rovnováhu. Proč se lidé tolik bojí změn? Říká se, že strach ze změny je velmi starým energetickým paradigmatem, který si musíme uvědomit a přemoci.

Jóga tvrdí totéž – strach ze změn, je základní a nejsilnější tendence člověka.

Povíme si také o třech základních touhách člověka, které ho naprosto ovládají a mají velkou spojitost se strachem ze změn.

Připomeneme si dále funkci a důležitost vytvoření pozorovatele v nás, abychom vše zvládali s určitým nadhledem. Samozřejmě budeme meditovat a zpívat mantry ?

Místo konání: Studio Bhava, Česká akademie jógy, o.s., Hládkov 6, Praha 6 – Střešovice.

Čas: 09.30 – 17.00 hodin 

Termín: sobota 18. května 2013

Cena: 800 Kč (platí pro toho, kdo ještě nezaplatil zálohu za celý kurz) 

S sebou: Pohodlný oděv na cvičení, psací potřeby a úsměv. Na místě jsou podložky na cvičení, deky na přikrytí a polštářky na sezení. 

Program:
 9:30 – 13:15 recitace a zpěv manter, přednáška, meditace 
13:15 – 14:30 oběd 
14:30 – 17:00 vzájemné předávání zkušeností 
                     meditace, zpívání manter 

Poznámka: oběd bude zamluven u Malého Buddhy, kdo máte zájem, přihlaste se co nejdříve e-mailem. 

Přihlášky zasílejte na e-mail: olgakralikova@joga-terapie.cz., v případě dotazů volejte na tel. +420 737 840 647. 

lektorka: Olga Králíková