Chyť mě :)
Stromy v květu a člověk láskou
se nebesům nejvíce líbí.
ASIJSKÉ PŘÍSLOVÍ
POHODA, KLID A RADOST
Víra každého jedince odpovídá jeho povaze, ó Ardžuno.
Člověk je stejné povahy jako jeho víra. Jakou má víru,
takový ve skutečnosti je“
Bhagavadgíta, kap. XVII, verš 3

Kurz uvnitřnění člověka

27. dubna 2013
Téma:Sebezkoumání – Átmavičára učení Šrí Ramana Maharšiho

Šrí Ramana Maharši byl realizovaný indický mudrc 20 století. Jeho učení sebezkoumání, sebedotazování – átmavičára, vedoucí k poznání čím opravdu jsme, není žádná nová metoda, nýbrž technika stará tisíce let. Dříve však dostupná pouze pro pár vyvolených. Šrí Ramana Maharši ji, dalo by se říci, znovu objevil a zpřístupnil pro kohokoli žijící v této moderní době, kdo touží po poznání. Cesta sebezkoumání je přímou cestou vedoucí k Seberealizaci. Metoda átmavičáry – Kdo jsem já? - se zdá být velmi jednoduchá, avšak pravdou je, že je potřeba vynakládat neustálé vlastní úsilí.

Šrí Ramana Maharši prohlašuje, že blaha plný mír, zažívaný v hlubokém bezesném spánku, je naší přirozenou podstatou, a že je možné ji vědomě zažívat při vědomí, pokud se vynaloží usilovná snaha vykořenit ego sebezkoumáním s pomocí otázky „Kdo jsem já?“. Pokud se hledání já provádí v nitru, zmizí sice všechny myšlenky, ale ego se může ponořit do stavu ztrnulosti (lája stav), který je podobný spánku, aby se posléze vynořilo snící nebo v bdělém stavu, spolu se všemi předchozími myšlenkami o těle a světě. Opakovaným zkoumáním „Kdo jsem já?“ se tento stav může kontrolovat. Schopnost ega vytvářet myšlenky, a také jeho sklon sklouznout do lája stavu a jeho ztotožňování se s tělem, se takto postupně zeslabují. Po dlouhé a usilovné praxi sebezkoumání je ego eliminováno spolu s myšlenkami, které jsou s ním spojené a zůstává pouze zkušenost Bytí – Vědomí – Blaha, která je prostá úsilí. To je Seberealizace. Je to nejintimnější zkušenost oproštěná i od nejmenší myšlenkové stopy, která je nad každým vyjádřením a je nabitá veškerou mocí a blahem.

V tomto semináři si objasníme, co to vlastně je sebezkoumání a jak se provádí a hlavně si tuto metodu společně vyzkoušíme. Protože tato technika se často chybně praktikuje, tak si vysvětlíme nejčastější chyby, abychom se jich mohli ihned zpočátku vyvarovat.

Místo konání: Studio Bhava, Česká akademie jógy, o.s., Hládkov 6, Praha 6 – Střešovice.

Čas: 09.30 – 17.00 hodin 

Termín: sobota 27. dubna 2013

Cena: 800 Kč (platí pro toho, kdo ještě nezaplatil zálohu za celý kurz) 

S sebou: Pohodlný oděv na cvičení, psací potřeby a úsměv. Na místě jsou podložky na cvičení, deky na přikrytí a polštářky na sezení. 
 

Program:
  9:30 – 13:15 recitace a zpěv manter, přednáška, meditace 
13:15 – 14:30 oběd 
14:30 – 17:00 vzájemné předávání zkušeností 
                     meditace, zpívání manter 

Poznámka: oběd bude zamluven u Malého Buddhy, kdo máte zájem, přihlaste se co nejdříve e-mailem. 

Přihlášky zasílejte na e-mail: olgakralikova@joga-terapie.cz., v případě dotazů volejte na tel. +420 737 840 647. 

lektorka: Olga Králíková,