Chyť mě :)
Stromy v květu a člověk láskou
se nebesům nejvíce líbí.
ASIJSKÉ PŘÍSLOVÍ
POHODA, KLID A RADOST
Když je mysl ukázněná a je oproštěna od všech tužeb,
pak jedině je upevněna v átmanu a je v józe harmonizovaná.“
Bhagavadgíta, kap. VI, verš 18

Kurz uvnitřnění člověka

17. února 2013
Téma: Mysl

Naše mysl, tak jak ji známe, je pouze svazečkem myšlenek – myšlenek, míněno v nejširším slova smyslu, totiž čehokoli, co naše mysl utváří a v sobě zažívá, jako vnímání, představu, ideu, víru, pociťování, emoci, touhu, obavu apod. Všechny myšlenky představují znázornění, které naše mysl v sobě tvoří svou silou představivosti. Mimo našeho základního vědomí „Já jsem“, všechno co naše mysl zná nebo zažívá, je jen myšlenkou, kterou v sobě vytváří. I naše vjemy nebo mentální obrazy jsou jen myšlenkami, které naše mysl v sobě vytváří svou podivuhodnou silou představivosti … 

V tomto semináři si budeme povídat nejen o mysli, předávat si vzájemně zkušenosti, ale budeme více zpívat a meditovat, protože mysl se také očišťuje pomocí manter a meditace.

Místo konání: Studio Bhava, Česká akademie jógy, o.s., Hládkov 6, Praha 6 – Střešovice.

Čas: 09.30 – 17.00 hodin 

Termín: neděle 17. února 2013

Cena: 800 Kč (platí pro toho, kdo ještě nezaplatil zálohu za celý kurz) 

S sebou: Pohodlný oděv na cvičení, šátek, psací potřeby a úsměv. Na místě jsou podložky na cvičení, deky na přikrytí a polštářky na sezení. br>

Program:
  9:30 – 13:15 recitace a zpěv manter, přednáška – mysl, meditace 
13:15 – 14:30 oběd 
14:30 – 17:00 vzájemné předávání zkušeností 
                     meditace, zpívání manter 

Poznámka: oběd bude zamluven u Malého Buddhy, kdo máte zájem, přihlaste se co nejdříve e-mailem. 

Přihlášky zasílejte na e-mail: olgakralikova@joga-terapie.cz., v případě dotazů volejte na tel. +420 737 840 647. 

lektorka: Olga Králíková,