Chyť mě :)
Stromy v květu a člověk láskou
se nebesům nejvíce líbí.
ASIJSKÉ PŘÍSLOVÍ
POHODA, KLID A RADOST
„Jako člověk odhazuje obnošené šaty a bere na sebe nové,
tak i vtělená duše odhazuje opotřebená těla a bere na sebe nové“.
Bhagavadgíta, kap. II, verš 22

Kurz uvnitřnění člověka

9. června 2012
Téma: Zákon karmanu a teorie převtělování – reinkarnace, koloběh životů

V tomto semináři si objasníme co je zákon karmanu a jak s ním souvisí teorie převtělování. Podle Indické duchovní tradice karmanový zákon je jedním z nejvyšších zákonů vesmíru. Říká, že karmanový zákon je zákon příčiny a následku a že každá akce vytváří reakci. Karmanový zákon učí, že každý náš čin, ať už je to čin dobrý či špatný, má svůj následek. Dále tvrdí, že příčiny, které určují činy, vždy dopadají pouze na toho, kdo je způsobil a na nikoho jiného. Vše co v tomto životě prožíváme, ať už to pro sebe hodnotíme jako dobré nebo špatné, je důsledek toho, jak jsme se chovali a konali v minulosti. 
Koloběh životů (reinkarnace, převtělování) je věčným zákonem, kterému podléhá vše živé ve vesmíru a je úzce spjat se zákonem karmanu. Je založen na základním pojmu, že tento život sám o sobě nekončí, ale je jednou z malých příhod věčné existence každého z nás..... 

Místo konání: Studio Bhava, Česká akademie jógy, o.s., Hládkov 6, Praha 6 – Střešovice.

Čas: 09.30 – 17.00 hodin 

Termín: 9. června 2012 

Cena: 800 Kč (platí pro toho, kdo ještě nezaplatil zálohu za celý kurz) 

S sebou: Pohodlný oděv na cvičení, psací potřeby a úsměv. Na místě jsou podložky na cvičení, deky na přikrytí a polštářky na sezení. 

Program:
  9:30 – 13:00 recitace manter, cvičení jógy, 
                     meditace
                     zákon karmanu a teorie převtělování- reinkarnace 
13:00 – 14:30 oběd
14:30 – 17:00 vzájemné předávání zkušeností, meditace, zpívání manter

Poznámka: oběd bude zamluven u Malého Buddhy, kdo máte zájem, potvrďte ho týden před seminářem e-mailem. 

Přihlášky zasílejte na e-mail: olgakralikova@joga-terapie.cz., v případě dotazů volejte na tel. +420 737 840 647. 

lektorka: Olga Králíková