Chyť mě :)
Stromy v květu a člověk láskou
se nebesům nejvíce líbí.
ASIJSKÉ PŘÍSLOVÍ
POHODA, KLID A RADOST
„Když světlo proniká všemi branami těla,
pak je možno říci, že narostla sattva.“
Bhagavadgíta kap. XIV, verš 11

Kurz uvnitřnění člověka

10. března 2012
Téma: Guny tvořivé síly přírody - sattva, nejdůležitější prvek v duchovním vývoji člověka

V předcházejících dvou seminářích jsme se seznámili s gunami sattvou, radžasem a tamasem. Hlouběji jsme si rozebrali tendence a motivační činitele radžasu, které nás jako člověka nejvíce ovládají. Objasnili jsme si jak postupovat při sebepozorování, to znamená jak se stát dobrým pozorovatelem toho, co se v nás každým okamžikem odehrává.br>
V tomto semináři si navzájem předáme zkušenosti s pozorováním těchto tří gun. Vrátíme se k sattvě. Více si ji rozebereme, abychom si uvědomili její důležitost a jedinečnost. Sattva je to, co nás vede na duchovní cestě k pravému poznání.

Místo konání: Studio Bhava, Česká akademie jógy, o.s., Hládkov 6, Praha 6 – Střešovice.

Čas: 09.30 – 17.00 hodin 

Termín: 10. března 2012 

Cena: 800 Kč (platí pro toho, kdo ještě nezaplatil zálohu za celý kurz) 

S sebou: Pohodlný oděv na cvičení, psací potřeby a knížku „Poznáváme své já.“ Na místě jsou podložky na cvičení, deky na přikrytí a polštářky na sezení. 

Program:
  9:30 – 12:00 recitace manter, poslech sattvické hudby, sattva, meditace
12:00 – 13:00 cvičení jógy
13:00 – 14:30 oběd
14:30 – 16:00 vzájemné předávání zkušeností s pozorováním gun
16:00 – 17:00 meditace, recitace a zpívání manter 

Poznámka: oběd bude zamluven u Malého buddhy, kdo máte zájem, potvrďte ho týden před seminářem e-mailem. 

Přihlášky zasílejte na e-mail: olgakralikova@joga-terapie.cz., v případě dotazů volejte na tel. +420 737 840 647. 

lektorka: Olga Králíková